Verovajeen pienentäminen on työmme keskeisin tavoite

Verohallinto torjui harmaata taloutta monin tavoin, myös yhdessä muiden viranomaisten ja kaupunkien kanssa.

Viranomaiset yhdistivät voimansa ja avasivat yhteisen Harmaan talouden verkkosivun

Sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Julkaisu on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto aukeaa kokonaisuudessaan vuoden 2018 keväällä. Sivuston toteutushanke on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.

Lue lisää

ALV-palautusvalvonta on nostettu pysyvästi reaaliaikaiselle tasolle

Olemme tehostanut arvonlisäveropohjaisen harmaan talouden torjuntaa. Erityisesti alv-palautusvalvonta on nostettu pysyvästi reaaliaikaiselle tasolle pyrkien näin havaitsemaan väärinkäytökset ennaltaehkäisevästi ja verotuloja suojaten. Uusimpana haasteena on vuoden 2018 alusta tullut maahantuonnin arvonlisäveromenettelyn muutos. Myös tämän myötä tulevien mahdollisten uusien väärinkäytösten havaitsemiseen ja torjuntaan on Verohallinnossa panostettu.

Harmaan talouden toiminta Suomessa on voimakkaasti kansainvälistynyt jo vuosia, niin myös alv-pohjaisessa harmaassa taloudessa. Yhä kehittyneemmät ja vaikeammin havaittavat petosmekanismit vaativat vastaavasti yhä kehittyneempää analytiikkaa niiden paljastamiseen ja torjuntaan. Verohallinto on panostanut voimakkaasti entistä nopeammin reagoivaan ilmiöhallintaan ja kohdevalintaan. Samaan aikaan kehitämme jäsenmaiden välisessä alv-petostorjuntaverkostossa (Eurofisc) entistä tehokkaammin rajat ylittävien petostilanteiden torjuntaan reagoivaa analyysijärjestelmää.

Lue lisää

Verohallinto ja kaupungit panostavat harmaan talouden torjuntaan

Teemme yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa kaupunkien kanssa. Erityisesti pyritään lisäämään tietämystä harmaan talouden eri ilmiöistä ja korruption havaitsemisesta.

Yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa autamme kaupunkeja kehittämään omaa harmaan talouden torjuntaansa ja tunnistamaan harmaan talouden ilmiöitä ja erilaisia muotoja. Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi hankintapäätöksenteon menettelyihin voidaan korruptiota estää tehokkaasti.

Lue lisää

Lue seuraavaksi Digitaalinen verovalvonta