Yhdessä olemme enemmän

Ympäristövastuu tarkoittaa työyhteisössämme konkreettisia tekoja. Luomme myös entistä yhdenvertaisempaa työkulttuuria.

Kannustamme toisiamme ympäristöystävällisiin tekoihin 

Laadimme vuosittain ympäristöraportin, mikä sisältää Verohallinnon ympäristönäkökulmat ja saavutetut tavoitteet. Asetetut tavoitteet löytyvät vero.fi -sivuilla kohdassa ”Ympäristövastuu on osa Verohallinnon toimintaa”.

Seuraamme sähkön- ja paperinkulutusta, matkustamista sekä jätteiden määrää, joista syntyvät suurimmat ympäristövaikutukset.

Liikematkoja tehdään yhä vähemmän ja etätyön tekeminen on lisääntynyt runsaasti. Etänä työtä tekee jo lähes joka toinen verohallintolainen ja henkilötyövuosia etätyössä kertyy yli 300. Etätyöskentely heijastuu niin ikään tehtyjen liikematkojen määrissä. Usein liikematkat pystytään korvaamaan Lync-palavereilla.

Sähköinen asiointi on kehittynyt hyvin paperittoman työskentelyn suuntaan. Automaattiset asetukset ja sähköinen arkistointi ovat ohjanneet myös tulostamista tehokkaammaksi säästöjen näkökulmasta katsottuna, ja turhaa tulostamista vältetään.

Jätteiden käsittelyssä toimintatavat ovat vakiintuneet henkilöstön ympäristötietoisuuden myötä. Paperinkulutus on tärkeä, koska suuri osa toimiston jätteistä on paperijätettä. Verohallinto kierrättää ja hoitaa jätteet kokonaisuutena hyvin omassa toiminnassaan.

Isossa organisaatiossa pienilläkin asioilla on suuri merkitys.

Yhdenvertaisessa työpaikassa on hyvä työskennellä

Yhdenvertaisuudesta säädetään laissa. Ketään ei saa työpaikalla syrjiä, ja tasa-arvoinen työkulttuuri koskettaa koko henkilöstöä. Kaikkien meidän toiminta vaikuttaa siihen, että koko henkilöstö on mukana ylläpitämässä ja luomassa entistä yhdenvertaisempaa työkulttuuria.

Verohallinnon tasa-arvotilanne on selvitetty tekemällä huolellinen analyysi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista.

Palkkakartoituksessa ilmeni, että samaa työtä tekevillä henkilöillä ei ole perusteettomia palkkaeroja ja vaativuustasoittain tarkastellen miehet ja naiset saavat hyvin tasa-arvoisesti palkkaa. Lisäksi tarkasteltiin esimerkiksi koulutuspäiviä, perhevapaiden pitämistä, rekrytointiraportteja ja sukupuolijakaumaa. Myös vuosittaisen VMBaro -työtyytyväisyyskyselyn mukaan sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä on kehittynyt vuosina 2010–2016 tasolta 3,66 tasolle 3,87.

Lue seuraavaksi Uudet avaukset ja palkinnot