Asiakaskokemus muodostuu verkkopalveluidemme perusteella

Olemme kehittäneet muun muassa laskutuspalveluyritysten tulevaisuuden verotusta, OmaVero-palvelua tulo- ja asuntorekisteriä sekä tunnistus- ja valtuutuspalveluja.

Uudet ilmiöt vaativat uudenlaista verotusta

Olemme mukana kehittämässä uusien teknologisten ilmiöiden ja uudenlaisen tulonhankinnan verotusta. Vuoden 2017 Verohallinto on valmistautunut muun muassa laskutuspalveluyrityksiä, lohkoketjuja ja jakamistaloutta koskevaan tulevaisuuden verotukseen.

OmaVero-palvelu laajeni kahteen otteeseen

OmaVero-palvelu avattiin asiakkaille entistä laajempana tammikuussa 2017. OmaVero-asiakkaiksi siirtyivät vuoden alusta oma-aloitteisten verojen ilmoittajat ja maksajat ja vanha Verotili-palvelu jäi samalla historiaan.

Marraskuussa 2017 OmaVeroon siirtyi yhteisöjen tuloverotus. Samalla yhteisöasiakkaiden asioinnista tuli lähes kokonaan sähköistä. Lisäksi niin henkilö- kuin yritysasiakkaatkin pystyivät kysymään tunnistautuneena lahjaverosta ja työnantajana toimimisesta. OmaVeroa kehitettiin vuoden aikana myös asiakaspalautteen perusteella. Palveluun lisättiin muun muassa tapahtumahaku-toiminto, joka paransi verokauden tapahtumatietojen löytymistä OmaVerossa.

OmaVero-palvelu laajenee vuoden 2018 marraskuussa koskemaan myös henkilöasiakkaita. Laajentumisen vuoksi osallistuimme verotusmenettelyiden uudistamiseen ja lakimuutosten valmisteluun.

Asiakkaita autettiin vuonna 2017 entiseen tapaan myös chatissa, puhelimessa, toimistoissa, vero.fi:ssä ja OmaKysymyksessä tai Vastauspankissa. Asiakkaita ohjattiin ja tuettiin muutoksissa ennakoivasti esimerkiksi verkkoseminaareissa, videoilla, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla vero.fi-sivuilla.

OmaVeron ohjeistus täydentyi uusilla ohjevideoilla ja kuvallisilla ohjeilla.

Tietoa OmaVerosta

Lue lisää verotuksen tulevista muutoksista.

Tulorekisterin toteutus etenee

Tulorekisterin rooli digitalisaation edistäjänä on merkittävä. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Konkreettisesti Tuloreksiterin vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, että palkkahallinnon ilmoittamisprosesseja saadaan automatisoitua. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja vuodesta 2020 lähtien etuus- ja eläketiedot.

Lisätietoa tulorekisteristä

Asuntorekisterin valmistelu on alkanut

Olemme vuoden 2017 aikana olleet mukana suunnittelemassa uutta asunto-osakerekisteriä. Sähköinen asunto-osakerekisteri on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sähköinen rekisteri osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille. Tulevaisuudessa on mahdollista, että Verohallinto ja asunto-osakerekisteri saavat tietonsa yhteisestä tietokannasta. Hanketta vetää Maanmittauslaitos ja siinä ovat mukana myös Patentti- ja rekisterihallitus ja Väestörekisterikeskus. Sähköinen asunto-osakerekisteri on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2019 aikana.

Tunnistautuminen ja valtuuttaminen muuttuu vaiheittain

Siirrymme vaiheittain Suomi.fi-tunnistus- ja valtuuspalveluiden käyttäjäksi. Vuoden 2019 loppuun mennessä Suomi.fi-ratkaisut korvaavat Katso-palvelun sekä tunnistamisen että valtuuttamisen osalta.

Lue seuraavaksi Harmaan talouden torjunta