Vero.fi on ylivoimaisesti suosituin palvelumme

Asiakkaiden palvelukanavat

Verohallinnon verkkopalveluiden asiakasmäärä kasvoi edelleen vuonna 2017. Vero.fi -sivuilla käynnit ovat lisääntyneet ja ratkaisimme esimerkiksi chatissa yli 270 000 verokysymystä (ed.v. 213 000). Chat avatiin huhtikuussa 2015.

Muutosverokorttien lukumäärät

Verokortti verkossa -palvelun käyttöaste oli 59,5 % kaikista verokorttimuutoksista. Palvelun kautta tilattiin verokortteja 1 316 000 kpl (1 028 000 kpl/2016)

Esitäytettyjen veroilmoitusten palautusprosentit 2010−2017

Noin 1 460 000 henkilöasiakkaista teki muutoksia esitäytetyyn veroilmoitukseen. Näistä veroilmoitusverkossa -palvelua käytti noin 840 000 eli 57 %, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavien suurin kasvu (seuraajat/kk) kohdistui Facebook- ja Linkedin-kanaviin. Kasvun taustalla olivat näkyvyyden, linkkien klikkausten ja brändiin kohdistuneiden reaktioiden kasvu.

Näiden ohella, Twitter-kanava kasvoi maltillisesti. Instagram-kanava sisältää kasvupotentiaalia, vaikkei vielä ole löytänyt omaa rooliaan muiden kanavien rinnalla.

 

 

Lue seuraavaksi Henkilöstö, talous ja asiakaskysely