Sujuva verotus hyödyttää meitä kaikkia

Kertymät

Keräämiemme verojen nettokertymät olivat yhteensä 65 017 miljoonaa euroa. Kertymätiedoissa on mukana vuoden 2017 osalta Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. Tutustu tarkemmin: Verotulojen kehitys

Verojen maksajat, saajat ja käyttökohteet

Palvelemme useita eri asiakasryhmiä, joiden erilaiset tarpeet huomioimme. Sujuva verotus hyödyntää sekä verojen maksajia että verojen saajia.

 

Asiakasmäärät

Huolehdimme seuraavien asiakkaiden palveluista:

Lue seuraavaksi Palvelukanavat, sähköinen asiointi ja some