Olemme entistä innostuneempia työstämme

Verohallinnon henkilömäärän kehitys

Henkilöstömäärän toteuma oli 5 065 henkilötyövuotta. Henkilötyön määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyömäärän lisäyksestä 205 henkilötyövuotta johtuu Tullilta Verohallintoon siirtyneistä verotustehtävistä.

Verohallinnon henkilöstön keski-iän kehitys

Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta. Keski-ikä on alentunut vuodesta 2013 alkaen.

 

Verohallinnon työtyytyväisyysindeksi

VMBaro-työtyytyväisyyskyselyyn vastasi vuonna 2017 yhteensä 4182 henkilöä, joka on 79% Verohallinnon henkilöstöstä. Koko organisaation työtyytyväisyyden kokonaisindeksi jatkoi edelleen nousuaan ollen nyt 3,62.

Talous

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät vero.fi -sivulta Verohallinnon tulosohjausasiakirjat. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Asiakaskysely

Suomalaisten asenteet verojen maksamiseen ovat entistä myönteisempiä. Verohallinnon elo-lokakuussa 2017 teettämän asennetutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista maksaa veronsa mielellään. Luku on noussut neljässä vuodessa peräti 10 prosenttiyksikköä.