VEROTULOJA KERÄTTIIN
65 MILJARDIA EUROA

Ingressin tyyli la vid modiste estrum, odis simus dit, sim ipitatio il es eos dolupti nonsect otatem voluptation etus commolorem. Nihil iduciatur, voluptium aspit eum enis et magnias sitatus eum num exceri dit, sequia consers peratiis et.

Työtyytyväisyys nousi

Valtion henkilöstötutkimus eli VmBaro tarkastelee työelämän kahdeksaa osa-aluetta. Vuonna 2017 toteutetussa tutkimuksessa työtyytyväisyysindeksi nousi 3,58:sta 3,62:een. Nousu voi vaikuttaa pieneltä, mutta Verohallinnon kokoisessa organisaatiossa kehitys lähestyy merkitsevää tasoa. Tulos on lupaava näyttö työelämän kehittymisestä.

VmBaro tarkastelee työelämän kahdeksaa osa-aluetta. Vuoden aikana merkittävintä kehitystä on tapahtunut johtamisessa, työyhteisön toimintakulttuurissa sekä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Maltillisempaa kehitys on ollut työn sisällössä, osaamisessa ja työnantajakuvassa. Kokemus palkkauksesta on säilynyt ennallaan ja työ- ja toimintaympäristö koki pienen laskun.

Ikä ei ole este työn hallittavuudelle

Suomessa, kuten muissakin EU-maissa väestö ikääntyy. Trendi näkyy luonnollisesti myös yli 55-vuotiaiden osuudessa työvoimassa. Verohallinnossa työskentelevistä noin 40 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Organisaatiolle tämä tarkoittaa noin 2 000 työntekijän eläköitymistä tulevan kymmenen vuoden aikana.

Työtyytyväisyysmittausten perusteella Verohallinnossa yli 60-vuotiaat ovat keskiarvoisesti tyytyväisimpiä työntekijöitä. Vuoden 2016 aikana toteutettu 55+ -pilotin toteuttaminen oli omalta osaltaan osoitus siitä, että Verohallinnossa kaiken ikäisten työntekijöiden työhyvinvointi on myös johdon agendalla. 55+ suunnatun työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on tukea tähän ikäluokkaan kuuluvien työntekijöiden työhyvinvointia ja työn hallintaa.

Kahden vuoden sisällä eläkkeelle jääville on suunnattu muun muassa Täyttä elämää eläkkeellä –valmennukset, jotka alkoivat loppusyksystä. Ryhmissä keskusteltiin muun muassa voimavaroista, työn muokkaamisesta, verkostoitumisesta ja psykologisesta pääomasta.

Kokeilusta saatiin erinomaista palautetta.

Osaamisen varmistaminen

Osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta vahvistettiin monin eri tavoin. Valmistautuminen uuden verotusjärjestelmään käyttöönottoon näkyy sisäisessä koulutustarjonnassa. Suoritusmerkintöjä eri koulutuksista on reilu 39 000 kappaletta ja niistä noin 14 500 kappaletta liittyy Gentax-koulutuksiin. Valmis-hanke toteutti reilut 400 koulutustilaisuutta. Videoita käytetään paljon sisällöntuotannossa, ja koulutusten suorittaminen mobiililla on lisääntynyt.

Rutiinitehtävien väheneminen muuttaa työmme luonnetta. Asiantuntijoiden rooli kehittyy tässä muutoksessa. Kahden vuoden aikana on lähes 450 asiantuntijaa suorittanut Uudistuva asiantuntijatyö hallinnossa – valmennusohjelman.

Moderni monitoimitila ja joustavat käytännöt

Valtakunnallinen toimitila- ja työympäristökonsepti kiteyttää toiminnan vaatimukset toimitiloille. Konsepti konkretisoi tilankäytön järkeistämisen ratkaisut vastaamaan strategiasia tavoitteitamme ja työnantajalupaustamme.

Toimitiloja uusittaessa siirrytään työskentelemään moderneihin monitilatoimistoihin.

Tavoitteena on vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen.

Vuoden 2017 aikana otettiin uusi työympäristöratkaisu käyttöön Järvenpäässä, Helsingissä eli Vallilan 4.vaihe, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa.

Pyöritä pankkiiria, valloita verottaja

Verohallinto Vallila ja OP järjestivät yhdessä korttelin kokoisen lounasdiskon henkilöstölleen. ”Pyöritä pankkiiria, valloita verottaja” -niminen tapahtuma vei Helsingin Vallilassa työskentelevät ihmiset keskellä päivää juhlatunnelmaan. Tapahtuma herätti hilpeyttä ja sai niin paljon positiivista palautetta molemmissa organisaatioissa, että siitä ollaan jo suunnittelemassa jokavuotista perinnettä.

https://www.instagram.com/p/BYdA0BZhUbL/?taken-by=verohallinto

Töihin Verohallintoon

Verohallinto tarjoaa töitä verotuksen eri alueiden asiantuntijoille. Jatkuvasti kehittyvään verotustyöhön tarvitaan uusia osaajia. Tule mukaan!

https://www.youtube.com/watch?v=WCZ90cvQx4c

Lue seuraavaksi Työtyytyväisyys ja osaaminen